สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • "IR communication strategy"

  Key word จากรายการ IR Talk EP2. "IR communication strategy" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

  รายละเอียด
 • ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions” โดย KPMG Thailand

  ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live โดย KPMG Thailand หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions” วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.30-15.30 น.

  รายละเอียด
 • ชมย้อนหลัง TLCA Live วันที่ 27 มีค.63

  "วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา" Highlights - วิกฤตไวรัส COVID- 19 บริษัทควรมี Guideline เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ - องค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกัน หรือประคองธุรกิจ และจัดทำ BCP และ BCM ได้อย่างไรบ้าง? - การนำเทคโนโลยีมาช่วยในบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน - การทำ stress test ขององค์กร - แผนรองรับหาก Covid-19 ระบาดต่อเนื่อง วิทยากรจาก KPMG คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

  รายละเอียด
 • บันทึก TLCA Live “การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์ Covid -19

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ร่วมรายการ ดังนี้ 1) คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คุณสุชา บุณยเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 สำนักงาน ก.ล.ต. 3) คุณสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 4) คุณวันทนีย์ จารึก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ บมจ. ปตท. 5) คุณภัทรวรรณ ตุ้นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 6) นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ 7) คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ติดตามรับชมได้ 2 ช่องทางhttps://www.facebook.com/thailistedcoassociation/ และ Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZXfaNxp3er0

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education