ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

TLCA IR Conference 2019: “Engaging your stakeholders through effective communications”


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) จัดงาน TLCA IR Conference 2019: “Engaging your stakeholders through effective communications” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562  เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงบริษัทจดทะเบียน ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการบริหารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างการตระหนักในเรื่องของ ESG ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบกรณีศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ