สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 4วัน) ปี 2562

 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)

 

เอกสารแนบ :professional_development_programs_edit.pdfagenda_advances_for_corporate_secratries.pdfpayment.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย วันที่13-14และ21-22 พฤศจิกายน
13 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 27,820 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education