สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

  • งานสัมมนา “Safe, Strong & Sustainable: A Practical Guideline for Managing Strategic Risks”
    |--- รอบ :
          วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น.

    อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education