สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • Sustainability Report Workshop : “Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte”
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 1) (1.5 วัน)
        วันที่ 11 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 2) (1.5 วัน)
        วันที่ 12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

  อ่านต่อ   (ปิดรับการลงทะเบียน)

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education