สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2560 ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : 26-27 ก.ค. และ 1-2 ส.ค. 60
        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
  |--- รอบ : 22-23 และ 28-29 พ.ย.60
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • IR Workshop 4/2560 “Understanding the expectations of institution investors”
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education