สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 2/2562
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2562 8-10 ตุลาคม
        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 4วัน) ปี 2562
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย วันที่13-14และ21-22 พฤศจิกายน
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • Sustainability Report Workshop : “Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte”
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 1) (1.5 วัน)
        วันที่ 11 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 2) (1.5 วัน)
        วันที่ 12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

  อ่านต่อ   (ปิดรับการลงทะเบียน)

 • Certificate in Investor Relations 2019
  |--- รอบ : (เช้า-บ่าย) วันที่ 7-8 และ 13
        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • HCM Club Company Visit
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education