สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

IR Workshop ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลใหม่กับพลวัตรเศรษฐกิจไทยปี 58” และจัด Workshop แบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม “วางแผน IR ปี 58 แบบไหนถึงจะโดนใจตลาดทุน”


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshopครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลใหม่กับพลวัตรเศรษฐกิจไทยปี 58” และจัด Workshop แบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม “วางแผน IR  ปี 58 แบบไหนถึงจะโดนใจตลาดทุน” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของสมาชิกบริษัทจดทะเบียนได้พบปะ พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับนักลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน ประเด็นต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Campus ชั้น L โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education