สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา


CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีคุณอุดม  ดำประภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนโดยการทำงานร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ พร้อมกับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้ความพร้อมด้านจิตอาสา อีกทั้งเป็นการเติมเต็มความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education