สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

First Trading Day บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai


คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และ คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai เนื่องในโอกาส 1st Trading day วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education