สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น (Inno Space)


คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียยนไทย ให้เกียรติเป็นผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีภาครัฐ-เอกชน-การเงินการศึกษา 30 แห่ง (Inno Space) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education