สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 ภายใต้หัวข้อ Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education