สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ PwC Thailand จัดงาน Seminar & Workshop หัวข้อ “Sustainable Supply Chain”


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ PwC Thailand จัดงาน Seminar & Workshop หัวข้อ “Sustainable Supply Chain” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education