สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club Forum: "Why supply chain sustainability means new opportunities"


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียไทย จัดกิจกรรม CSR Club Forum: “Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education