สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2560


ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2560 และกิจกรรม Networking Talk โดยได้รับเกียรติจากคุณนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education