สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

"ภาคตลาดทุน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๑๕๙,๙๙๙ ดอก แก่กทม."


คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และรองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารภาคตลาดทุน และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๕๙,๙๙๙  ดอก จากโครงการ “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก” โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สภาธุรกิจตลาดทุน ซึ่งมีทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education