สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในทางปฎิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  ณ SEAC Center ชั้น 2 ตึก FYI อาคาร 2 (สถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education