สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club ครั้งที่ 2/2560 และการสัมมนา “CSR to SD บริษัทจดทะเบียนจะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร”


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club ครั้งที่ 2/2560 และการสัมมนา “CSR to SD บริษัทจดทะเบียนจะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Innovation ชั้น 13 บมจ.ปตท. (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 


ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education