สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5 “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies” โดยมี Professor Bala Chakravarthy จาก IMD เป็น Program Director เมื่อวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education