สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน HCM Forum 1/2017 หัวข้อ "Life Coach for Performance"


ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน HCM Forum 1/2017 หัวข้อ "Life Coach for Performance" โดยคุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่) ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Company Limited Thailand Coaching Academy และ Better You Company Limited เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education