สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of 2017 - Company Visit บจก.แมคไทย


คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.แมคไทย พร้อมรับฟังการบรรยายจาก  คุณเพชรัตน์ อุทัยสาง Chief Marketing Officerบริษัท แมคไทย จำกัด  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ บจก.แมคไทย  อาคารบิ๊กซี ราชดำริ ถนนราชดำริ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education