สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of 2017 - Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา


คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังการบรรยายจากคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “PTT's New Business Venture”  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) บมจ.ปตท. ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education