สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ“นวัตกรรมโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  ณ โครงการ เสนาปาร์ควิลล์ รามอินทรา กม.9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระหว่างสมาชิก CSR Club 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education