สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CEO HCM Clinic


ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดงาน CEO HCM Clinic เพื่อเป็นการต่อยอดจากงานสัมมนา CEO Forum by TLCA ครั้งที่ 1/2556 และเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารบุคลากรระหว่างบริษัทจดทะเบียนด้วยกัน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education