สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2017:Domestic Field Trip Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2017:Domestic Field Trip Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Vietnam

  EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Vietnam

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2560

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ“นวัตกรรมโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โครงการ เสนาปาร์ควิลล์ รามอินทรา กม.9

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Myanmar

  EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Myanmar

  รายละเอียด

 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2017 - Company Visit บจก.แมคไทย

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.แมคไทย

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2017 - Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Cambodia

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 International Field Trip ระหว่างวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศกัมพูชา

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum)

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum)

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education