สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29 (หลักสูตร 4 วัน)

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 29

  รายละเอียด

 • TLCA's CEO Forum ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน TLCA's CEO Forum ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • TLCA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

  TLCA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการเสวนาหัวข้อ “รับมือภาวะเศรษฐกิจไทย 2557 ผู้บริหารแต่ละอุตสาหกรรมคิดอย่างไร”

  รายละเอียด

 • CEO HCM Clinic

  ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดงาน CEO HCM Clinic เพื่อเป็นการต่อยอดจากงานสัมมนา CEO Forum by TLCA ครั้งที่ 1/2556

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 4

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • HCM Club : Global Executive Mindset (GEM)

  ชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Top Executive & HR Practitioner Forum on “Global Executive Mindset (GEM)”

  รายละเอียด

 • เปิดตัว Human Capital Management Club

  ชมรมน้องใหม่ของสมาคมฯ “Human Capital Management Club” เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ในงาน TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013

  รายละเอียด

 • TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013

  HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013 ในหัวข้อ "Leveraging Human Capabilities To Build High Performance Organization"

  รายละเอียด

 • HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน "CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results"

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results โดยมี Mr.McMillan เป็นวิทยากรบรรยาย

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education