สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมสนับสนุน " โครงการ รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 "

  รายละเอียด

 • EDP 13 - International Field Trip

  คณะนักศึกษา EDP 13 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ TSURUHA DRUG INC., Ltd. Hokkaido Wine Co., Ltd., HOKKAIDO AIRPORT TERMINAL CO.,LTD ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2557

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • EDP 13 Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 (EDP 13) เข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 1/2014 ในหัวข้อ Story Telling Skills for Leaders

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 1/2014 ในหัวข้อ “Story Telling Skills for Leaders”

  รายละเอียด

 • งานข่วงวัฒนธรรม

  คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมี่

  รายละเอียด

 • พิธีเปิดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่1/2557

  ชมรมเลนขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 3/2557

  การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 3/2557

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29 (หลักสูตร 4 วัน)

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 29

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education