สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [LDC] -mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน) [LDC] - mai เนื่องในโอกาส 1st Trading Day

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 4/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 4/2557

  รายละเอียด

 • โครงการ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" และคณะ EDP 12 ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  รายละเอียด

 • Roundtable Discussion #2 : Risk and Internal Control Club

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัด Roundtable Discussion ครั้งที่ 2

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [XO] -mai

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [XO] -mai

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 11

  ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 11

  รายละเอียด

 • งานสัมมนาหัวข้อThe Demanding and Changing Role of Corporate Secretaries

  งานสัมมนาหัวข้อ "The Demanding and Changing Role of Corporate Secretaries"

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 2/255

  รายละเอียด

 • EDP 13 สำเร็จหลักสูตร TLCA Excutive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 13 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • บมจ.บ้านปู มอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์

  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ส่งมอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education