สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [SMART]-mai

  คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [SMART]-mai

  รายละเอียด

 • Sharing from Nestle หัวข้อ Creating Shared Value

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Sharing from Nestle’ หัวข้อ Creating Shared Value

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2014 หัวข้อ Innovation

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 2/2014 ในหัวข้อ "Innovation"

  รายละเอียด

 • CEO Exclusive Trip to Cambodia - Building Business Partnership Cambodia – Thailand

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CEO Exclusive Trip to Myanmar - BuildingBusiness Partnership Myanmar – Thailand”

  รายละเอียด

 • โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน ส่งมอบ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองขวางบน

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • HCM Club ร่วมกับ หลักสูตร LDP จัดงาน LDP alumni refresh หัวข้อ “CEO’s role to align people and business strategies”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน LDP alumni refresh ในหัวข้อ “CEO’s role to align people and business strategies” โดยได้เรียนเชิญ คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม Human Capital Management

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) [CCN] -mai

  First Trading Day บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) [CCN] -mai

  รายละเอียด

 • งานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน

  องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”

  รายละเอียด

 • โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" ส่งมอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [LDC] -mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน) [LDC] - mai เนื่องในโอกาส 1st Trading Day

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education