สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ [NDR]

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ [NDR]

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง [TPCH]- mai

  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม HCM และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง [TPCH] - mai

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท [KCM]- mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท [KCM]- mai

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี [PSTC]-mai

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี [PSTC]-mai

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ “มรดกไทย มรดกโลก”

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 6/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 6/2557

  รายละเอียด

 • CEO Exclusive Trip to Vietnam

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน CEO Exclusive Trip to Vietnam "Building Business Partnership Vietnam -Thailand"

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง [MTLS]

  รายละเอียด

 • EDP 14 เยื่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน โรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education