สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • EDP 14 International Field Trip Japan

  คณะนักศึกษา EDP 14 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ LION CORPORATION (R&D Center), MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION, TOYOTA TSUSHO

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลใหม่กับพลวัตรเศรษฐกิจไทยปี 58” และจัด Workshop แบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม “วางแผน IR ปี 58 แบบไหนถึงจะโดนใจตลาดทุน”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshopครั้งที่ 2/2557

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 6

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติรุ่นที่ 6 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai

  คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และ คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น ที่ 12

  ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 12

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 5/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2557

  รายละเอียด

 • EDP 14 Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 (EDP 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education