สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • Roundtable Discussion #3 : กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัด Roundtable Discussion ครั้งที่ 3

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ [JSP]-mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ [JSP]-mai

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • การจัด Workshop เรื่อง ESG

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เรื่อง “ESG”

  รายละเอียด

 • โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา CSR THAILAND 2014

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CSR Thailand 2014”

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) - SET เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30 (หลักสูตร 4 วัน)

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 30

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - SET เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA]-mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA]-mai เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education