สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ “มรดกไทย มรดกโลก”

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 6/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 6/2557

  รายละเอียด

 • CEO Exclusive Trip to Vietnam

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน CEO Exclusive Trip to Vietnam "Building Business Partnership Vietnam -Thailand"

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง [MTLS]

  รายละเอียด

 • EDP 14 เยื่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน โรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ [VPO]

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

  รายละเอียด

 • EDP 14 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 14 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 3/2014

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 3/2014 เพื่อให้ EDP Alumni ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education