สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - PLAT (SET)

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - PLAT (SET) เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดงาน RIC Networking ครั้งที่ 1/2558

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Networking ครั้งที่ 1/2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียด

 • TLCA Members Networking 1/2015 ในหัวข้อ “Digital Disruption: what it is and how to win”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ McKinsey & Company จัดกิจกรรม TLCA Members Networking 1/2015 ในหัวข้อ “Digital Disruption: what it is and how to win”

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2558

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2558

  รายละเอียด

 • IR Club Networking ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ “Evolving IR Best Practices for Targeting, Attracting & Retaining Global Investors”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. ร่วมกับ S&P QI จัด IR Club Networking ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ “Evolving IR Best Practices for Targeting, Attracting & Retaining Global Investors”

  รายละเอียด

 • คณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำโดยคุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • EDP 15 International Field Trip Japan

  คณะนักศึกษา EDP 15 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION, TOKYO STOCK EXCHANGE และ PIGEON CORPORATION

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม HCM และคุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป [S11] - set

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ประธานชมรม IR Club ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.สแกน อินเตอร์ [SCN]

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education