สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies”

  รายละเอียด

 • EDP 15 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 15 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 1/2558

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 1/2558

  รายละเอียด

 • โครงการ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย: Inspiring Thailand

  คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมงาน "โครงการ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย: Inspiring Thailand"

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2558

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ [NDR]

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ [NDR]

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง [TPCH]- mai

  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม HCM และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง [TPCH] - mai

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท [KCM]- mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท [KCM]- mai

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี [PSTC]-mai

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี [PSTC]-mai

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education