สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม HCM และคุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เอส 11 กรุ๊ป [S11] - set

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ประธานชมรม IR Club ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.สแกน อินเตอร์ [SCN]

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 1/2558

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ "มองเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และสภาวะตลาดทุนปี 2558" เพื่อให้ EDP Alumni

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ.แพลน บี มีเดีย จำกัด - SET

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บมจ.แพลน บี มีเดีย [PlanB]

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) จ.พระนครศรีอยุธยา

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • EDP 15 Domestic Field Trip ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.นครพนม – สกลนคร

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 15 (EDP 15) เข้าศึกษาดูงาน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  รายละเอียด

 • การประชุมร่วมกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

  คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ประชุมร่วมกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆ

  รายละเอียด

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2 “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education