สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2559

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2559

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ How to improve your IR strategy from basic to advanced?”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน IR Workshop ครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ "How to improve your IR strategy from basic to advanced?”

  รายละเอียด

 • HCM Club Company Visit ครั้งที่ 3/2559 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

  HCM Club Company Visit เข้าศึกษาดูงาน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

  รายละเอียด

 • HCM Club Company Visit ครั้งที่ 2/2559 บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

  HCM Club Company Visit เข้าศึกษาดูงาน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) Sustainable Development Knowledge Sharing "การบริหารจัดการและพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม VIP 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2559

  ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 421 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงกลั่นฯ บางจาก สุขุมวิท 64

  รายละเอียด

 • HCM Club Company Visit ครั้งที่ 1/2559 บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

  HCM Club Company Visit เข้าศึกษาดูงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “TLCA EDP Open House”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “TLCA EDP Open House”

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “TLCA EDP Conference 2016 : Building Regional Leaders”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “TLCA EDP Conference 2016 : Building Regional Leaders”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education