สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 81
 • PCSGH
 • พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
2/1-4 ถนนมิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว บุษรา บัวเผื่อน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปราณี นามมะเริง
 • • CSR
 • นาง ปราณี นามมะเริง
 • • Human Capital Management
 • นาง ปราณี นามมะเริง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
 2. นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา
 3. นางสาว บุษรา บัวเผื่อน

 • 82
 • NMG
 • เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
1858/121-122,124-128 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น28-31 ถนนบางนาตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มัธยา โอสถานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ยศ บุญยืน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดวงสุรีย์ กุลสิริวลี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมชาย มีเสน

 • 83
 • AJA
 • เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
30/10-14 ซอยตั้งพัฒนาไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กันต์ อรรฆย์วรวิทย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ปรางทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
 2. นางสาว วนิดา ระวังกลาง

 • 84
 • CSS
 • คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
329 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นงนุช เตมีศรีสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์

 • 85
 • BLISS
 • บลิส-เทล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 31 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บลิส-เทล

ที่ตั้งสำนักงาน :
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชุกร -
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พิชญ์สินี มิตรานนท์
 • • CSR
 • นางสาว ภวรัญชน์ อินแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภวรัญชน์ อินแก้ว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง เพชรัตน์ ทองแตง
 2. นาย พิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์

 • 86
 • MSC
 • เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นิตยา ธนวิริยะกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุเมตตา จิตต์ศิริผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิชญ์สินี  วงศ์ปราโมทย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิตาภา ผ่องสุขสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม
 • • CSR
 • นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สำลี นุ่มศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง นิตยา ธนวิริยะกุล
 2. นางสาว สุเมตตา จิตต์ศิริผล

 • 87
 • SEAOIL
 • ซีออยล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีออยล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม
 • • CSR
 • นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม
 2. นาง กุสุมา วรรณพฤกษ์
 3. นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม

 • 88
 • TNITY
 • ทรีนีตี้ วัฒนา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทรีนีตี้ วัฒนา

ที่ตั้งสำนักงาน :
179/111 บางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น26 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ณิยะดา จ่างตระกูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
 • • CSR
 • นาง ณิยะดา จ่างตระกูล
 • • Human Capital Management
 • นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นาง ณิยะดา จ่างตระกูล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศุภมาศ สมบัติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

 • 89
 • AIE
 • เอไอ เอนเนอร์จี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอไอ เอนเนอร์จี

ที่ตั้งสำนักงาน :
55/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
 2. นางสาว สกาวเดือน ทวนทอง

 • 90
 • NYT
 • นามยง เทอร์มินัล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ธันวาคม 2556

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
นามยง เทอร์มินัล

ที่ตั้งสำนักงาน :
1168/52 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น19 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว โสภณา ภาระพฤติ
 • • CSR
 • นางสาว โสภณา ภาระพฤติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
 2. นางสาว ภวภัค อารยะพงษ์
 3. นางสาว ปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education