สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 11
 • OSP
 • โอสถสภา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 มกราคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โอสถสภา

ที่ตั้งสำนักงาน :
348 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปาลิกา โมกขะเวส
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นภัทร บูชาสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชัย แจ้งศิริกุล
 • • CSR
 • นาง สุธิดา เสียมหาญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัชวัล อุโฆษกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นภัทร บูชาสุข
 2. นาย วรรธนะ เจตน์จิราวัฒน์
 3. นาง ปาลิกา โมกขะเวส

 • 12
 • CMC
 • เจ้าพระยามหานคร
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 มกราคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจ้าพระยามหานคร

ที่ตั้งสำนักงาน :
909 CMC Tower ชั้น6 ซอย- ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วิเชียร แพทยานันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วรัทภพ แพทยานันท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุริยา อุ่มน้อย
 • • CSR
 • นาย สุริยา อุ่มน้อย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รัชชนันท์ วงศ์ษานิกูล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิเชียร แพทยานันท์
 2. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
 3. นาย วิโรจน์ แพทยานันท์

 • 13
 • GL
 • กรุ๊ปลีส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 ธันวาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กรุ๊ปลีส

ที่ตั้งสำนักงาน :
63 ซอย 1 ซอยเทศบาลนิมิตรใต้ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธนิสรา ผดุงชอบ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วิทวัส อรุณะกสิกร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ไบรอัน เบน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิทวัส อรุณะกสิกร
 • • Human Capital Management
 • นาย ธิติสรรค์ เที่ยงผดุง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์
 2. นางสาว ธนิสรา ผดุงชอบ

 • 14
 • SONIC
 • โซนิค อินเตอร์เฟรท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 พฤศจิกายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โซนิค อินเตอร์เฟรท

ที่ตั้งสำนักงาน :
79/349,350 - ชั้น1,2 ซอย- ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ
 • • CSR
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นิสาลักษณ์ รัชตะอำนวย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์
 2. นาย วุฒิชัย สุริยวรวงศ์
 3. นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย

 • 15
 • CHAYO
 • ชโย กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชโย กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
44/499-504 - ชั้น- ซอย- ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กิตติ ยศะสินธุ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นฤมล โตประภัสร์
 2. นางสาว สุนันทา สิงห์ถม
 3. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์

 • 16
 • MVP
 • เอ็ม วิชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 กันยายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็ม วิชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
11/1 ซอยรามคำแหง 121 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัปษร วิลาสศักดานนท์
 • • CSR
 • นางสาว บุญยนุช วุฒิกาญจนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย โอภาส เฉิดพันธู์
 2. นางสาว อัปษร วิลาสศักดานนท์
 3. นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

 • 17
 • NBI
 • นิมบัส อินเตอร์แอคทิฟ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กันยายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
นิมบัส อินเตอร์แอคทิฟ

ที่ตั้งสำนักงาน :
104/2 ซอยAreesamphan 1 ถนนPhaholyothin Samsen Nai Phyathai กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รัชฎา ผลอินทร์
 2. นาย วิทยา อภิมหาบุณย์
 3. นาย Wisuwas Kunabutra

 • 18
 • ORI
 • ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 สิงหาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
496 หมู่ 9 - ชั้น- ซอย- ถนน- สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปณิชา นิติพรมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว สมฤดี เกียรติศิริกุลธร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • Human Capital Management
 • นาย วิวัฒน์ รัตนอุบล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 2. นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 3. นางสาว กนกไพลิน วิไลแก้ว

 • 19
 • TM
 • เทคโนเมดิคัล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เทคโนเมดิคัล

ที่ตั้งสำนักงาน :
29 ซอยลาดพร้าว 92 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปรางฉาย จรรโลงบุตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธรรมนูญ แสงทองดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • CSR
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นาง อนัญญา ตั้งสถาพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
 2. นาง สุนทรี จรรโลงบุตร
 3. นาง สุพัตรา แกมแก้ว

 • 20
 • PRM
 • พริมา มารีน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พริมา มารีน

ที่ตั้งสำนักงาน :
80 วาริน ชั้น6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธีรนุช รักธรรม
 • • CSR
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 2. นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education