สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • งานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดงานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด
 • Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started With ESG Reporting”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ S&P Global จัดกิจกรรม Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started With ESG Reporting” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 505 อาคาร เอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด
 • Workshop Circular Economy ใน Thailand Responsible Business Network

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดกิจกรรม Workshop ในกลุ่ม Leading Team Circular Economy ได้แก่ SCG, PTTGC, BCP, Indorama, HMPRO, CPAll, TU, CPN ใน Thailand Responsible Business Network เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ บมจ.ร้อกกเวิธ วัตถุประสงค์เพื่อให้ Circular Economy ริเริ่ม platform ของความร่วมมือระหว่างกัน และเพื่อเป็นต้นแบบของ Key focus อื่นๆ ต่อไป

  รายละเอียด
 • ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน BDMS Company visit & IR workshop

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน BDMS Company visit & IR workshop โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล น้อยอ่ำ Acting president & CFO บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ บรรยายในหัวข้อ “Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ณ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทราบถึงการเตรียม MD&A ของ BDMS, ความร่วมมือของหน่วยงานเพื่อให้ได้ MD&A ที่สมบูรณ์, ขั้นตอนการทำ MD&A และประเด็นที่สำคัญที่ควรใส่ใน MD&A ของ BDMS เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education