สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”

  รายละเอียด
 • EDP Class of Year 2018 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด
 • คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education