ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

TLCA Leadership Forum “How to move fast in today’s world?”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน TLCA Leadership Forum หัวข้อ “How to move fast in today’s world?” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Dillip Rajakarier Chief Executive Officer, Minor Hotels and Chief Operating Officer, Minor International PCL. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ