สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 29 สิงหาคม 2560
  • แนวทางการเปิดเผยการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ดี
  • MDA22Jan2015.pdf

   โดย :

   3,970.01 KB Download
  • 18 กรกฎาคม 2560
  • EDP Alumni Forum 1/2017 หัวข้อ “ความลับ 5 ข้อ ของการอยู่และจากไปอย่างงดงาม” Secrets of L(i)eaving Beautifully
  • Advance_Care_Planning.pdf

   โดย :

   1,957.62 KB Download
  • 29 มิถุนายน 2560
  • Myanmar Investment Forum in Thailand
  • Myanmar’sLegal_Framework_and_ImplicationonBusiness.pdf

   โดย :

   763.81 KB Download
  • 29 มิถุนายน 2560
  • Myanmar Investment Forum in Thailand
  • What_to_invest_in_Myanmar.pdf

   โดย :

   401.11 KB Download
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • Professional Development for Listed Companies
  • brochure.pdf

   โดย :

   979.35 KB Download
  • 22 ธันวาคม 2559
  • Presentation CAC Company visit กลุ่มทิสโก้
  • cac_company_visit_tisco_handout (1).pdf

   โดย : คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

   1,788.15 KB Download
  • 22 กรกฎาคม 2559
  • TLCA EDP Conference 2016: กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน CLMV
  • กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน CLMV by K.Rawat.pdf

   โดย : Mr. Rawat Chomsri

   715.50 KB Download
  • 22 กรกฎาคม 2559
  • TLCA EDP Conference 2016: CLMVT Prospering Together
  • CLMVT Prospering Together by KIRIDA.pdf

   โดย : Kirida Bhaopichitr, Ph.D.

   1,993.51 KB Download
  • 22 กรกฎาคม 2559
  • TLCA EDP Conference 2016: Key challenge in building regional leaders
  • EDP Key Challenge in buildingregional leaders by Mr. Michael George Plaxton.pdf

   โดย : Mr. Michael George Plaxton

   899.73 KB Download
  • 29 มีนาคม 2559
  • Launching the Thailand Organizational Health Index
  • Presentationmarch18th_OrganizationalHealthindex_McK_TLCAinitiative.pdf

   โดย :

   6,045.14 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education