ภาพกิจกรรม


 • EDP Alumni Forum 1/2017 หัวข้อ “ความลับ 5 ข้อ ของการอยู่และจากไปอย่างงดงาม” Secrets of L(i)eaving Beautifully

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2017:Domestic Field Trip Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Vietnam

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด