ภาพกิจกรรม


 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  รายละเอียด

 • Orientation หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of year 2018 : Building Regional Leaders

  รายละเอียด

 • EDP Alumni Forum 1/2017 หัวข้อ “ความลับ 5 ข้อ ของการอยู่และจากไปอย่างงดงาม” Secrets of L(i)eaving Beautifully

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด