ภาพข่าวและกิจกรรม

 • ประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2562

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ PwC Thailand จัดงาน Seminar & Workshop หัวข้อ “Sustainable Supply Chain”

  รายละเอียด

 • CSR Club Conference 2018 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018)

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

  รายละเอียด

ดูภาพข่าวและกิจกรรมทั้งหมด