สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ติดต่อเรา

ติดต่อสมาคม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 (ห้อง 1106 ชั้น 11) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2525
โทรสาร : 0-2654-5591
คุณจิราภรณ์ 0-2229-2526
คุณอิงครัตน์ 0-2229-2326, คุณพิมลเทพ 0-2229-2163
คุณพิมลเทพ 0-2229-2163, คุณจิราภรณ์ 0-2229-2526
คุณอรวรรณ 0-2229-2165, คุณนิภาพร 0-2229-2524
คุณอภิญญา 0-2229-2164, คุณจิราภรณ์ 0-2229-2526
คุณนิภาพร 0-2229-2524, คุณอรวรรณ 0-2229-2165
คุณอิงครัตน์ 0-2229-2326
คุณศิริกานต์ 0-2229-2000 ต่อ 3013

 

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ส่งข้อความ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education